top of page

GWYBODAETH

Rydym ni ar agor o Ddydd Mercher i Ddydd Sul!

Gwelwch ein horiau agor yma. Ymunwch hefo ni am gig, peint neu am fwyd.

Gwasgwch yma i weld pob sioe sy'n digwydd.

Oriau Agor

                 

 

 

16:00 - 02:00

16:00 - 02:00

               16:00 - 02:00

             16:00 - 02:00

     16:00 - 03:00

                  12:00 - 03:00

                         16:00 - 02:00

Llun

Mawrth

Mercher

Iau

Gwener

Sadwrn

Sul

     AR Y     GWEILL

Mae rhaid bod dros 18 i brynu alcohol.

Dim ysmygu. Dewch a'ch cerdyn adnabod.

bottom of page