top of page

PWY YDYN NI?

ARE YOU A PROMOTER?

CLICK HERE FOR INFO.

Rydyn ni’n ganolfan ar gyfer cerddoriaeth a’r celfyddydau yng nghanol dinas Casnewydd. Yn ogystal, ni yw’r lleoliad annibynnol mwyaf yn y ddinas ar gyfer y celfyddydau creadigol.

 

Ymddangosodd Le Public Space diolch i lwyddiant Le Pub, lleoliad hirsefydlog ar gyfer cerddoriaeth sydd wedi bod yn arddangos cerddoriaeth fyw ac yn gwella bywydau ers 25 mlynedd. Rydyn ni’n eiddo i’r gymuned ac rydyn ni’n ddielw.

 

Mae hyn yn golygu bod popeth rydyn ni’n ei wneud er mwyn tyfu a gwella.

 

Mae rhaglen lawn gyda ni sy’n cynnwys cerddoriaeth fyw, y celfyddydau, comedi a mwy. Rydyn ni’n gweini bwyd llysieuol a figan blasus hefyd. Ar hyn o bryd rydyn ni’n datblygu cynllun i wneud gwaith adeiladu ac ychwanegiadau eraill, felly cadwch lygad.

257810224_868797090576760_1442664692765487314_n.jpeg

LE PUB IS FOR LOVERS

“Ein nod yw cynnig lleoliad bywiog ar gyfer y celfyddydau i bobl Casnewydd sy’n agored i bawb. Rydyn ni’n ceisio difyrru ac ysbrydoli ein cymuned amrywiol trwy hybu cerddoriaeth a chelf ardderchog o bob math. Rydyn ni’n ganolfan greadigol yng nghanol ein dinas, a byddwn yn gweithio’n ddiflino er mwyn cysylltu cynulleidfaoedd presennol a newydd â cherddoriaeth fyw, celf a sinema ragorol.”

INVESTMENT

Rydyn ni’n Gymdeithas Budd Cymunedol. Mae hyn yn golygu mai aelodau o’r gymuned fel chi sy’n berchen arnon ni.​

Mae ein cynnig gwreiddiol o ran cyfranddaliadau wedi dod i ben, ond rydyn ni bob tro yn edrych am ragor o bobl i ymuno â’n teulu ni er mwyn sicrhau ein bod yn creu’r lleoliad gorau posib!

Os oes diddordeb gyda chi mewn buddsoddi, ac os hoffech chi fod yn berchen ar gyfranddaliadau yn Le Public Space, e-bostiwch sam@lepub.co.uk a byddwn yn anfon yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch atoch chi.

Cwrw, Gwirodydd

a Choctels

Mae ein bar llawn yn cynnwys amrywiaeth o gwrw, gwirodydd a diodydd cymysg. Mae diodydd heb alcohol a heb glwten ar gael hefyd. Cliciwch yma i weld ein bwydlen.

Llogi

Gwefrydd

Rydyn ni wedi ymuno â Charged Up er mwyn eich galluogi i wefru eich ffôn pryd bynnag yr hoffech chi, diolch i’w rhwydwaith o wefrwyr symudol.

Prynu Tocynnau

Ar-lein Neu Wrth y Drws

Gallwch brynu tocynnau ymlaen llaw ar-lein neu gallwch eu prynu wrth y drws ar ddiwrnod y digwyddiad.

Lluniau a 

Fideos

Mae hawl gyda chi i dynnu lluniau yn ein digwyddiadau. Parchwch aelodau eraill o’r gynulleidfa os gwelwch yn dda. Mae polisi ffotograffiaeth a fideos proffesiynol yn amrywio o artist i artist.

bottom of page